Vyjádření k výpadku

Včera 15.3.2018 došlo při práci pod napětím na elektrických rozvodech v DC ke zkratu a následnému výpadku napájení na jedné z napájecích větví.
Z tohoto důvodu došlo k výpadku napájení některých hostovaných serverů bez redundantních napájecích zdrojů.
Tento výpadek se bohužel dotknul také části konektivity, protože příslušné routery byly vinou obsluhy chybně zapojeny pouze na jednu napájecí větev. Napájení bylo obnoveno cca do 5minut, konektivita postupně v intervalu 15 - 30 minut od výpadku. Celý problém trval od 13:25 do 14:05. Přijali jsme opatření pro snížení rizika opakování tohoto incidentu.

Zejména:  
 - revizi el. zapojení síťové infrastruktury do nezávislých nap. větví
 - změnu technického provedení el. rozvaděčů
 - změnu pracovních postupů při práci pod napětím
 - zvýšení dostupnosti hotline

Za vzniké problémy se omlouváme.

 

 

16. 3. 2018, 11:52

Zálohovat, zálohovat, zálohovat...

IT úpravu "plzákovské" teorie se opravdu vyplatí zodpovědně dodržovat. Důkazem toho mohou být naši zákazníci, kterým pravidelné zálohy v rámci Virtuálního racku, nebo Virtuálního serveru zachránily podnikání. Případů šifrovacího viru neubývá, spíš naopak.

13. 11. 2017, 2:38

Dohled 24/7

Firemním zákazníkům nabízíme konzultaci a zhodnocení nejvhodnějších parametrů připojení, garanci vysoké dostupnosti služeb a služby proaktivního dohledového centra pracujícího v režimu 24/7/365.

Technické i obchodní požadavky prochází evidenčním systémem trouble ticketů, což přináší kvalitní, přehlednou a rychlou odezvu našich operátorů směrem k zákazníkům. Fyzický dohled DC samozřejmostí.

Zkušený tým

Prostě nás to baví. Každý z techniků si musí projít křest ohněm v podobě manuální práce v terénu. Udržujeme tak kompaktní tým se skvělým tahem na branku. Pracovní tempo vysoké, fluktuace nízká. A je nás stále víc...

Pravidelně se školíme a také aktivně využíváme nové trendy (jako IPv6, IoT, Trill, ochrana před DDoS) pro další firemní růst s podporou vlastního zeleného datacentra a spolehlivých optických tras.

Proč nás

FF L E X I B I L I T A
Rychle a flexibilně reagujeme s maximálním důrazem na spokojenost zákazníka a projekty šité na míru vašim potřebám.

AA K T I V I T A
Proaktivně monitorujeme vaše služby a jejich kvalitu, operativně nabídneme posílení, či konzultaci v případě problému.

SS P O L E H L I V O S T
Na nás se můžete spolehnout, neslibujeme nesplnitelné, za svojí prací si stojíme a garantujeme kvalitu našich služeb.

TT E C H N O L O G I E
Sledujeme aktuální trendy ve světě internetu, sítí a data center. Pravidelně modernizujeme stěžejní prvky infrastruktury.

EE F E K T I V I T A
Zkušený kolektiv našeho technického i obchodního oddělení pracuje pro vás s využitím všech dostupných prostředků.

RR Y C H L O S T
Je společným jmenovatelem služeb Faster a spoluprací s našim obchodním a dohledovým oddělením. Prostě rychlejší.

Případové studie našich projektů...

Připojení internetu během několika dnů? Přesně to je případ zákazníka, který při stěhování se na novou adresu „zapomněl“ na internet… Zavolal na Faster, obratem dostal nabídku a po drobných úpravách v plánu práce jsme mohli předat funkční internetové připojení…